Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of Interim Staff Services for Frontex
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
26/08/2019
04/09/2019
polski (pl) English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Przedmiot postępowania
Czy w ramach przedmiotowego postępowanie będą poszukiwali personelu na zastępstwa, czy chodzi o personel czasowy obsługiwany przez firmę zewnętrzna (leasing pracowniczy)?
04/09/2019
Zgodnie z zapisami specyfikacji przetargowej, Agencja bedzie korzystac ze wsparcia personelu tymczasowego w nastepujacych sytuacjach: - w sytuacji koniecznosci zastapienia pracownikow wewnetrznych Agencji, z powodu urlopu macierzynskiego, rodzicielskiego, dlugotrwalego zwolnienia lekarskiego lub innej, dlugotrwalej nieobecnosci w pracy; - w sytuacji koniecznosci wsparcia pracownikow wewnetrznych w okresach wzmozonej intensywnosci pracy; - w sytuacji koniecznosci wsparcia pracownikow wewnetrznych w pracach nad specjalnymi, dodatkowymi projektami.