Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of Interim Staff Services for Frontex
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
27/08/2019
28/08/2019
polski (pl) English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
umowa pomiędzy RP a KE dot. Frontex
W związku z różnicami w polskim i angielskim tłumaczeniu umowy między Państwem Polskim a KE, proszę o jednoznaczne wyjaśnienie, że nie należy stosować w niniejszym postępowaniu polskiej wersji umowy, pomimo jej ratyfikowania przez polski parlament. Zwracam uwagę, że z tego dokumentu wprost wynika, że pracownicy tymczasowi są kadrą Frontexu i brak konieczności opłacania składek jest przywilejem tych osób. Odebranie tego przywileju może stanowić podstawę dla pracowników tymczasowych do roszczenia o nierówne traktowanie.
28/08/2019
According to point 4.5 of Terms of reference “the requested under this FWC interim personnel remains staff of the contractor and the contractor will be obliged to engage interim staff in line with the local labour law and pay all taxes and social security contributions in line with the applicable laws and regulations. The interim personnel under this FWC is not Frontex staff. On the contrary, Frontex staff is employed based on the Staff Regulations of officials and the Conditions of Employment of other servants of the European Union.” In line with the Terms of Reference (point 10) "all issues (rights and entitlements) related to the employment, remuneration and social contributions (salary, health insurance, pension contribution, taxes) of the interim personnel must be covered and managed by the contractor in line with the national law applicable to employment of interim personnel. The contractor is the sole responsible party to ensure compliance with national legislation. Frontex reserves the right to access the relevant documentation in relation to the provided interim services on its site in order to verify their legality."