Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Provision of Interim Staff Services for Frontex
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
27/08/2019
28/08/2019
English (en)
Απαντήθηκε
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Questions about the preferences and expectations of the contracting authority
Does the Partner must have the status of a temporary employment agency?
28/08/2019
There is no requirement in the tender specifications that the tenderer should be registered as a temporary employment agency. As indicated in point III.4.1 of the Tender Specifications "The tenderer shall provide evidence that is authorised to perform the contract under the national law by provision of the evidence that the Tenderer is already established as a recognised legal entity and is registered in a relevant professional or trade register"