Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Live Speech to Text and Machine Translation Tool for 24 Languages
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Translation
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
04/09/2019
06/09/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Continuation of the prototype after Year 1
The provided invitation and specifications provide provisions for the continuation of the prototype after Year 1. The contraction authority describes the termination options for the European Parliament. Question: Can the Solutions Provider(s) working on the prototype in Year 1, decide himself to terminate his engagement after Year 1? If yes what are the process and terms to step out after Year 1?
06/09/2019
Indeed, a provider working on stage 1 might decide himself to terminate his engagement after year 1. Process and terms to step out are described in article I.2 of the draft contract: ARTICLE I.2 – DURATION 1. This contract shall enter into force on the date on which it is signed by the last contracting party and shall run for a first period of three months. 2. The contract shall be renewed tacitly on the basis of three-month periods but its duration may not exceed 36 months from the date of its entry into force as specified in the preceding paragraph, unless one of the parties’ objects thereto by registered letter sent at least one month before the expiry of the renewal date. Such renewal shall not entail any modification or deferment of existing obligations.