Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
System Integrator for Communication and Information Systems Processing EU Classi...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
05/09/2019
10/09/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Evidence refers to selection criterion 2.3
As regards the evidence that need to be provided under for Selection criterion 2.3 and more specific the relevant Annex 4.9, our understanding is that this form is applicable and need to be signed only by the Consortium leader in case of a Joint offer. Can you please confirm our understanding?
10/09/2019
EDA confirms that the annex 4.9 need to be signed only by the Consortium leader in case of a Joint tender. Please note that the consortium leader is, by this declaration, engaged that all other members of the consortium fully comply with the security selection criteria and could be held responsible if such requirement was not fulfilled by one of the partner or sub-contractor