Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
System Integrator for Communication and Information Systems Processing EU Classi...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
09/09/2019
10/09/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Submission deadline
Due to the broad scope of services requested and in order to prepare and submit the best possible offer to EDA, we would like to kindly request an extension of the submission deadline by three (3) weeks.
10/09/2019
The deadline for the receipt of tenders (“Receipt Time Limit”) is extended to 30/09/2019, at 10h00 (Brussels time). See Corrigendum No 1 to the Tender specifications.