Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study on Sustainability Ratings and Research
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
10/09/2019
10/09/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Relevance and breadth of the geographical and market coverage
Award Criteria, 1) Relevance and breadth of the geographical and market coverage: The minimum requirements for the geographical and market coverage stated in Tender specifications section 3.2.1 are the following: the proposed geographical coverage for investors, asset managers and corporate companies shall capture the diverse levels of development of markets across the EU, and cover at least 12 (twelve) EU Member States, with a geographical scope striking the balance between: a. Small and large EU Member States, b. Member States that have joined the European Union before the year 2004 and those that joined later. In addition, the perspective from one or several non-EU countries, where relevant, would be considered an advantage. Can you give examples of indicators on how you measure member state size?
10/09/2019
The population of the member state should be considered to define the size.