Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Pilot Project to Evaluate and Address the Presence of Lindane and Hexachlorocycl...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
12/09/2019
16/09/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Related to TS, Page 17 description of “Task 1: Compile a detailed inventory of production sites, waste deposits, landfills and treatment centres of lindane and HCH in the EU”
Do sites with lindane production related contamination (dioxins, furanes) also need to be addressed?
16/09/2019
Since the scope of the contract focuses on lindane and HCH, contamination with other substances should not be recorded in the inventory.