Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Pilot Project to Evaluate and Address the Presence of Lindane and Hexachlorocycl...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/07/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
30/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
12/09/2019
16/09/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Related to TS, Page 19, 20 – Pilot testing
It is stated that the contractor will provide assistance to public authorities, amongst other things, for pilot tests. Does this mean the contractor can carry out a pilot test himself or can only provide assistance to the public authority that will carry the test?
16/09/2019
The tenderer can offer to assist public authorities with pilot tests, but can only perform services and not works.