Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Live Speech to Text and Machine Translation Tool for 24 Languages
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Translation
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
12/09/2019
13/09/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Deadline for submission of candidatures
Given the summer release date of this tender, we experienced shortage of key resources in our organization to fully access the scope and requirements of this very innovative partnership tender, as such we would like to ask a two weeks extension for the submission of our candidature. Thank you in advance for your understanding.
13/09/2019
The European Parliament decided to postpone the delivery date of the candidature to 14/10/2019 - 12:00 if handed. New deadline for receiving requests for additional information: 7 October 2019. New deadline for sending replies: 11 October 2019. A corrigendum will be soon published in E-Notice.