Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Decarbonisation of Shipping: Technical Study on the Future of the Ship Energy Ef...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
16/09/2019
16/09/2019
English (en)
Απαντήθηκε
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Annex 4
The tender spec document says “please see separate document”, however we cannot see a document for Annex 4 – just Annexes 1-3, and the draft contract which is Annex 5.
16/09/2019
Thank you for your question. Please find attached to the Tender the ANNEX 4.