Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Decarbonisation of Shipping: Technical Study on the Future of the Ship Energy Ef...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
20/09/2019
24/09/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Clarification Question 1
Are the milestone payment terms negotiable? (e.g. 20% Progress Report A.1, 20% Progress Report B.1, 20% Progress Report C.1, 20%, Progress Report D.1, 20% Progress Report E.1)
24/09/2019
No, the payment terms are not negotiable.