Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Decarbonisation of Shipping: Technical Study on the Future of the Ship Energy Ef...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
20/09/2019
24/09/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Clarification Question 2
Is the Progress report E.1 the same document as the Final Report (or are they separate)?
24/09/2019
Yes, but it will have to incorporate all the comments and all the previous Reports.