Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
ISDLS2 — External Service Provision for Development, Maintenance and Consultancy...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
23/09/2019
23/09/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Annex 2 – Technical tender
We understand that the Technical proposal includes Annexes 2, 3, 4, 5, and 6. Could you please clarify: a) Under what criteria is Annex 2 evaluated? b) Are there any points associated with Annex 2? c) What should Annex 2 describe exactly?
23/09/2019
a) Information submitted under Annex 2 shall be evaluated overall, is not attributed to any particular award criterion. b) There are no points associated with Annex 2. c) The tenderer shall explain in detail its tender including detailing the tasks which will be performed by each member of a joint tender and each subcontractor whose share of the contract is higher than 10%.