Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical and Operational Services for the CISE Project
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
25/09/2019
27/09/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Effort estimation for node configuration
EN-Annex B.02 Tender Specifications, p. 8-10, Section 2.3.2.2 Node configuration Question: In order to be able to accurately estimate the effort required for node configuration, we kindly ask you to provide us with the number of requests per year for node configuration that the support team has received so far.
27/09/2019
EUCISE2020 has developed a pre-operational network connecting ten national nodes, and eighteen national legacy systems exchanging unclassified maritime information for six months (pre-validation). From the technical point of view this exercise demonstrated the feasibility of the solution designed, however from the operational point of view this cannot be used to estimate the effort required for the node configuration of the system.