Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical Assistance for Ukraine Municipal Infrastructure Programme Preparation ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/02/2020
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Κατάσταση
25/09/2019
25/09/2019
English (en)
Απαντήθηκε
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Reference period
As stated in clause 12 Selection criteria of “Instruction s to candidates”, the reference period which will be taken into account will be the last three years from submission deadline. Nevertheless, here by below it’s stated that successfully completed projects, with final payment made or completion certificate issued at any time between 1st January 2015 up to the deadline. Please confirm that references for completed projects’ between 1st January 2015 up to the deadline will meet the criteria.
25/09/2019
Eligible references shall be for projects successfully completed, with final payment made or completion certificate issued by the client at any time between 1st January 2015 up to the deadline of submission of applications