Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical Assistance Facility for the Clean Ocean Initiative in Sub-Saharan Afri...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
26/09/2019
04/11/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Tender submission form
In section C - Annex 1 there are two formats of the tender submission form. Can you please inform if we have to complete both submission form or only one. If we have to complete only one submission form, can you please indicate which one?
04/11/2019
There is one submission form where you have to provide financial and professional data and references of projects, and another one concerning the technical offers. You have to fill all form included in the tender dossier.