Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Maintenance du matériel de restauration, de cuisine, de cafétéria et de laverie ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
02/10/2019
02/10/2019
français (fr)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Vitre opaline Vauconsant pour self
Dans le bordereau de prix, vous demandez le prix d’une vitre opaline pour self VAUCONSANT pour self et cafétéria. Il y a plusieurs meubles self chez vous. Pouvez-vous me dire de quel meuble il s’agit et me donner les dimensions pour la vitre?
02/10/2019
Les vitres opaline pour self Vauconsant sont de tailles variables. La taille moyenne d’une vitre est d’une dimension de 730 x 722mm, épaisseur 11,5mm. Toutefois, ces mesures peuvent varier selon leur emplacement. Le prix donné devra correspondre à la fourniture et pose de n’importe quelle vitre opaline pour self Vauconsant après prise de mesure sur place.