Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical Assistance Facility for the Clean Ocean Initiative in Sub-Saharan Afri...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
02/10/2019
04/11/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
EIB - Technical Assistance Facility for the Clean Ocean Initiative in Sub-Saharan Africa
In the tender instructions under point 5 Selection criteria it says "The reference period which will be taken into account will be the last three years from submission deadline", but afterwards it states "(a) The tenderer (individual company or consortium altogether) has implemented, during the last 5 years (up to the deadline for the receipt of applications indicated under item 10 below)...". Will the reference period that will be taken into account will be 3 years or 5 years?
04/11/2019
It is 5 years.