Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical Assistance Facility for the Clean Ocean Initiative in Sub-Saharan Afri...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
02/10/2019
04/11/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Submission deadline
Please confirm that the submission deadline is 15 November 2019 as indicated in the Instructions to Tenderers p. 1.
04/11/2019
The deadline is 15 November 2019.