Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical Assistance Facility for the Clean Ocean Initiative in Sub-Saharan Afri...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
02/10/2019
04/11/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Reference period for Technical capacity (5.3a and 5.3b of ITT)
Can you please confirm that the reference period for technical capacity of tenderer (ITT 5.3 a) and 5.3 b)) is 5 years?
04/11/2019
It is 5 years.