Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
ISDLS2 — External Service Provision for Development, Maintenance and Consultancy...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
09/10/2019
09/10/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Annex 11
Where is Annex 11?
09/10/2019
Please find Annex 11 to technical specifications in the technical specifications document page 64.