Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
ISDLS2 — External Service Provision for Development, Maintenance and Consultancy...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
16/10/2019
17/10/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Technical tenders - award sub-criterion 2.1
In technical tender award sub-criterion 2.1 you mention "processes, interfaces, responsibilities, structure…)" Please can you define what processes are you talking about? Please can you define interfaces? Interfaces within our organisation? Interfaces with EEAS? Interfaces with third parties? In the case interfaces concern our interface with EEAS, how is this different to sub-criterion 2.5 which addresses communication aspects?
17/10/2019
Processes is a generic term referring here to the manner in which the work/activities/information/knowledge … are organized and coordinated to provide the service. It is up to the tenderer to specify the processes "to ensure the performance of the framework contract and specific contracts". Interfaces is a generic term for the interrelations between the different entities involved in the provision of services (including contractor, EEAS, third parties). Question 2.5 focuses on aspects of the communication process with EEAS.