Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
ISDLS2 — External Service Provision for Development, Maintenance and Consultancy...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
17/10/2019
17/10/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Technical proposal page limit
In reference to Q&A 2, can you please confirm that the illustrative example of Q.3.2 can also be included in Annex and not be counted in the 80-page limit?
17/10/2019
We expect practical examples illustrating tenderers' answer. These examples do not need to be complete document but rather concise illustrations. Therefore, the illustrative example of Q.3.2 will be counted within the 80-page limit.