Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
ISDLS2 — External Service Provision for Development, Maintenance and Consultancy...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
17/10/2019
17/10/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Reference letters
Since customers in the public sector in some EU Countries tend not to sign statements, could it be acceptable to provide copy of the contract(s) and related invoices instead?
17/10/2019
As indicated in tender specifications point 5.3.3 a) "For each contract in the table (list), the tenderer must present a client's reference letter relevant to Information Systems development, maintenance and consultancy service contracts performed during the past three calendar years specifying whether the services have been carried out in a professional manner in compliance with the contractual terms". Copies of the contracts and invoices will not be accepted.