Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical Assistance Facility for the Clean Ocean Initiative in Sub-Saharan Afri...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
18/10/2019
04/11/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Delay for submission of the proposal
• Considering the content and the different aspects of the Terms of Reference, we would like to be able to benefit from one additional month for the preparation of the proposal, i.e. until December 13, 2019.
04/11/2019
The deadline for submitting the offers remains on 15 November 2019, 23:59 CET.