Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical Assistance Facility for the Clean Ocean Initiative in Sub-Saharan Afri...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
21/10/2019
04/11/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
General Conditions of Contract
Can EIB confirm that the General Conditions of Contract that are part of this tender are identical to General Conditions of Contract for External Actions version 2018? If this is not the case, can EIB inform which GCC for external action this is OR whether these General Conditions of Contract are tailormade by EIB
04/11/2019
The General Conditions included in the tender dossier are those that will apply to this Service Contract.