Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical Assistance Facility for the Clean Ocean Initiative in Sub-Saharan Afri...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
21/10/2019
04/11/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Special Conditions of Contract
We see several references to the Special Conditions of Contract (inter alia in the GCC, but also in TOR), but we did not see the Special Conditions of Contract in the tender material. Will EIB make the Special Conditions of Contract Available in advance or will they be part of the contract negotiation?
04/11/2019
The Special Conditions of the Service Contract are provided in the Tender Dossier (File named: “Draft Contract”)