Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical Assistance Facility for the Clean Ocean Initiative in Sub-Saharan Afri...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
21/10/2019
04/11/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Incidential Expenditures
We notice that incidental expenditures shall not be used for surveys as part of the Identification, pre-feasibility study or feasibility study. Can EIB provide an indication of whether any surveys (topographic, geotechnical, land use, flora and fauna etc..) will be expected and if so what is the level of expenditures from fees that the Consultant is expected to set aside for surveys?
04/11/2019
Yes., the contracting Authority confirms that surveys are expected to be required but the extent will depend of the scope and local context of the five projects selected for preparation of feasibility studies. The share to be set aside shall be estimated by the Consultant, considering the overall available budget.