Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical Assistance Facility for the Clean Ocean Initiative in Sub-Saharan Afri...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
21/10/2019
04/11/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Deadline for submission of tenders
The Instructions to tenders indicate the deadline for submission of tenders to be 15/11/2019, whereas the Ted-eTendering platform inciates the deadline to be 12/11/2019. Can EIB inform us of the valid deadline for submission of the tender.
04/11/2019
The deadline for submitting the offers is the 15th of November 2019, 23:59 CET. A corrigendum will be published to the OJEU to this end.