Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical Assistance Facility for the Clean Ocean Initiative in Sub-Saharan Afri...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
21/10/2019
04/11/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Deadline for sublission
In the Instructions to tender it is stated that "Deadline for receipt of tenders by the Contracting Authority is the 15.11.2019". However on the TED platform it is stated that "time limit for receipt of tenders:12/11/2019" Can you please confirm that the Deadline for receipt of tenders by the Contracting Authority is the 15.11.2019
04/11/2019
The deadline for submitting the offers is the 15th of November 2019, 23:59 CET. A corrigendum will be published to the OJEU to this end.