Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical Assistance Facility for the Clean Ocean Initiative in Sub-Saharan Afri...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
21/10/2019
04/11/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Section A: Instructions to tenderers Page 6 7.1 Technical offer
Can you please indicate what you do consider as “The electronic version of the technical offer” that must be included with the printed version in the separate envelope in which the technical offer is submitted?
04/11/2019
The Technical offers and the financial offers must be submitted in separate envelopes (double envelope system). Each shall be submitted in one original paper version and an electronic version included in their respective envelope. As per the instructions to tenderers, the electronic version of the Technical Offer must be included in the envelope of the Technical Offer. In the same manner, the electronic version of the Financial Offer must be included in the envelope of the Financial Offer.