Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical Assistance Facility for the Clean Ocean Initiative in Sub-Saharan Afri...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
21/10/2019
04/11/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Section B: Terms of Reference page 7 2.3 Results to be achieved by the Consultant
Accelerated access to increased levels of finance sources is often dependent on the country credit rating as sovereign guarantees are asked as collateral. Is the country debt status a (key) factor for financing and therefore, project selection?
04/11/2019
It is up to the consultant to propose in its methodology the selection criteria it considers the most relevant.