Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical Assistance Facility for the Clean Ocean Initiative in Sub-Saharan Afri...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
21/10/2019
04/11/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
ToR Multiple consortium participation
Is a consulting firm allowed to participate in more than one consortium?
04/11/2019
No, a consulting firm is not allowed to participate in more than one consortium. Please refer to the Declaration referred to in Point 7 of the Tender Submission Form, where you are required to confirm that you “are not participating in any other tender for the same contract, whatever the form of participation (as a member - including leader - in a consortium or as an individual tenderer)”.