Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical Assistance Facility for the Clean Ocean Initiative in Sub-Saharan Afri...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
21/10/2019
04/11/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Instruction to tenderers Submission date 12 or 15 november
In the e-tendering platform the submission dat of the proposal is 12/11/2019 but in the Instruction to Tenderers the submission date is 15/11/2019. Please clarify.
04/11/2019
The deadline for submitting the offers is the 15th of November 2019, 23:59 CET. A corrigendum will be published to the OJEU to this end.