Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical Assistance Facility for the Clean Ocean Initiative in Sub-Saharan Afri...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
21/10/2019
04/11/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
ToR, Section 6.6 Incidental expenditure, page 19
ToR, Section 6.6 Incidental expenditure, page 19: The provision for incidental expenditure covers ancillary and exceptional eligible expenditure incurred under this contract. It cannot be used for costs that should be covered by the Consultant as part of its fee rates, as defined above. Its use is governed by the provisions in the General Conditions and the notes in Budget form part of the Contract. It covers: Costs related to the implementation of the 5 pilot projects Costs related to the communication activities, such as publications, website development and maintenance Costs related to carrying out the workshops. The provision for incidental expenditure for this contract is EUR 500,000. This amount must be included unchanged in the Budget breakdown. The Contracting Authority reserves the right to reject payment of per diem for time spent travelling if the most direct route and the most economical fare criteria have not been applied. Prior authorisation by the Contracting Authority for the use of the incidental expenditure is needed. Question 1: Does the line “Costs related to the implementation of the 5 pilot projects” include per diem for the travels? Question 2: If yes, is the per diem payable for all the African countries visited by the experts? Question 3: The ToR suggests that the project offices should be (preferably) in Nairobi or Abidjan. If the Consultant establishes such offices in Nairobi for example, would per diem be payable for Kenya?
04/11/2019
1. No. Per diem for the experts should be included in the global price. 2. See answer above. 3. No. Per diem for the experts should be included in the price.