Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Technical Assistance Facility for the Clean Ocean Initiative in Sub-Saharan Afri...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
21/10/2019
04/11/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Taxes
For purpose of tax calculation, kindly provide us with information on: 1 the time expressed in months of local service execution in each relevant country. 2 potential exemptions from taxes in these countries under domestic tax legislation or based on agreements that EIB has concluded with these countries. 3 the obligation to maintain an operational office in these countries.
04/11/2019
Please refer to the preceding answers. Question25