Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Study on the System Architecture of a Quantum Communication Infrastructure — SMA...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
29/10/2019
29/10/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Signed Annexes 4 and 6a.
Would it be acceptable for the EU to have 2 subcontractors which annexes 4 and 6a are loaded without signature at the moment of e-submission, and to receive this documents signed (electronically and the originals) few days after ?
29/10/2019
Please request subcontractors to sign the documents and provide them by e-mail. There is no possibility to submit documents via eSubmission after the deadline for submission.