Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
ISDLS2 — External Service Provision for Development, Maintenance and Consultancy...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
29/10/2019
30/10/2019
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Back-End and Front-End Developer Profiles - Certifications
A list of certifications are requested for the Back-End and Front-End Developer. Unlike other profile descriptions that mention that one of the listed certifications is required, these ones seem to indicate that all listed certifications are required. Our understanding is that all listed certifications are required, could you please confirm or clarify our understanding?
30/10/2019
In “Technical Specifications, Annex 10: List of profiles”, whenever more than one certification is mentioned, you can consider that only one of those certifications is required. So, for “Developer - Back-end Developer (BED)” and “Developer - Front-end Developer (FED)” only one of the Technical certifications listed is required. See also “Technical Specifications, Point 3.4 Levels” for the minimal set of certifications required per Level.