Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Trade sustainability impact assessment (Trade SIA) on the Environmental Goods Ag...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/10/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/11/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
23/10/2014
23/10/2014
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Questions for clarification regarding the Invitation to tender related to a contract to carry out a Trade Sustainability Impact Assessment (Trade SIA) in support of negotiations on the Environmental Goods Agreement (Green Goods Initiative)
See overview of the questions & answers provided by DG TRADE in attached document.
23/10/2014
Answers from DG TRADE
23/10/2014
Please see Questions and Answers available in the document library.