Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Please see updated versions of the Instructions to the tenderers and Tender Submission Form.
Τίτλος:
Advisory Support to the EIB Project Advisory Support Unit in implementing the Te...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/12/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/02/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
10/01/2020
17/01/2020
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Translations of documents
Translation of documents are required to be made by authorized translators, or are they also allowed to be carried out at the expert's own responsibility?
17/01/2020
As per the ToR, no translation services will be eligible for reimbursement and it is not necessary to provide authorized translation. However, the translations provided should be of high quality.