Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Due to the present situation of confinement related to the Coronavirus pandemic , a public opening of tenders is not possible. The opening will take place on 16/04/2020 at 11:00 hrs as scheduled and the record automatically generated by the system will be sent to all tenderers after the closure of the opening session. For exceptional reasons the deadline of this Call for Tenders has been extended to 14/04/2020 12:00 - the new deadline will be published soon in eNotices.
Τίτλος:
Framework Contract for Evaluation, Impact and Compliance Assessment, Policy Supp...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/02/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/04/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
24/03/2020
24/03/2020
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Original documents
We take good note of the extension of the deadline to 14/04, thank you. However, in the current situation, it is highly unlikely that we will be back at the office by that time. Could you please confirm that, exceptionally, the Commission will accept scans of the signed administrative documents instead of the hard copies of these documents signed by the consortium’s leader, the consortium partners and the subcontractors? We however remain at disposal to send all the documents in original once we will be able to go back to office work.
24/03/2020
Yes. Please refer to the amendment of the invitation letter.