Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Customer Support Service for the ECHA Information Desk
Αναθέτουσα αρχή:
European Chemicals Agency (ECHA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/04/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
14/04/2020
16/04/2020
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Financial Offer - budget of this contract
The budget estimated for this contract, i.e. EUR 500.000, does this reflect an estimation of the entire contract duration of 48 months, or does the estimation reflect the first year only? Thank you.
16/04/2020
The estimated budget reflects the entire contract duration.