Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Fornitura di servizi di assistenza all'infanzia per i figli del personale dell'E...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/03/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
21/04/2020
21/04/2020
italiano (it)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Soglie retta
Rispettando i limiti che avete messo nelle soglie per i servizi erogati in sede di bando, possiamo accordarci con le famiglie per una retta mensile che sfora le soglie che voi avete imposto?
21/04/2020
Le soglie massime per i servizi erogati non sono negoziabili separatamente con i genitori e sono oggetto di valutazione per la definizione dell’ordine della cascata.