Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Customer Support Service for the ECHA Information Desk
Αναθέτουσα αρχή:
European Chemicals Agency (ECHA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/04/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
22/04/2020
27/04/2020
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
II.15.1. Delay in delivery
We do not understand a possible use of the formula mentioned in this section. Would you please give an example if (1) an outgoing consultant (1 of 3) can only be replaced 15 business days after the old one leaving. (2) 1 of 3 consultants is off-sick longer term (e.g. 6 weeks) and cannot be replaced by a consultant temporarily. (3) 2 of 3 consultants can be delivered on the start date, the 3rd consultant can only start 5 days delayed. The answer should include the calculation of the possible liquidated damage using hypothetical numbers. Thank you
27/04/2020
For the purpose of the required scenario, the price of the relevant purchase (V) is 125 000€ and the duration of the purchase (d) is 1 year, i.e. 365 calendar days. Therefore, as per the formula indicated in Article II.15.1, the price of one day of delay in performance of the services is 0,3 x (125000/365) = 102,75€. It is recalled that provision of 3 consultants at all times is a minimum requirement. Consequently, the 3 examples provided are a breach of the Contractor’s contractual obligation. The calculations of the liquidated damages based on the examples provided lead to the following results: (1) 21 x 102,75 = 2157,75€. Although the example refers to 15 working days, as the original calculation is based on calendar days in line with Art. II.4.4 of the Contract, the absence of the third consultant is calculated over 3 full weeks (i.e. 21 calendar days). (2) 42 x 102,75 = 4315,50€. 6 weeks corresponding to 42 calendar days. (3) 7 x 102,75€ = 719,25€. As under point 1 regarding calendar v/ working days. The attention of the tenderers is also brought on the fact that, in the scenario 1 and 2 above, the Agency may rather decide to receive 10 working days by the new person free of charge rather than using the above contractual mechanism to ensure business continuity, as foreseen in section 1.4.6 of the tender specifications.