Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Housing/Hosting Services for a Business Continuity DataCentre
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/04/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
27/04/2020
05/05/2020
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Questions - Part I
24. We assume that EMSA will guaranty data recovery mechanisms (backups) and have operational recovery plan in place.
05/05/2020
Yes