Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Housing/Hosting Services for a Business Continuity DataCentre
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/04/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/05/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
27/04/2020
05/05/2020
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Questions - Part II
27. It’s possible to have Serial Number of each system/equipment in scope?
05/05/2020
After the award of the contract, a kick off meeting will be held to review the plan for the move, and this will be the occasion for the contractor to receive these detailed information.