Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Tenderers are requested to note that the closing date for submission of tenders has been extended to 03/07/2020 at 12:00 and the opening of tenders will now take place on 06/07/2020 at 14:00.
Τίτλος:
Provision of External Service Providers for IT Software Development, Implementat...
Αναθέτουσα αρχή:
European Medicines Agency (EMA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/05/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/07/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
26/05/2020
02/06/2020
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Annex 02 - Response questionnaire
It is our understanding that the consolidated Annex 02 - Response questionnaire excel file as well as the duly signed sheets will be submitted in e-Submission application under “Other” tab of the sole tenderer or the consortium leader’s in case of joint tender. Please confirm our understanding or clarify further.
02/06/2020
Your understanding is correct.