Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
STAR Streaming Evolutive and Corrective Maintenance
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/05/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/06/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
09/06/2020
11/06/2020
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Service requirement 4
Hi, Regarding Service requirement 4, is it mandatory to be based on a machine learning training algorithm, or can this be implemented through a standard rule/procedure based algorithm?
11/06/2020
As per the requirement, it shall be based on a classifier model trained on AIS position data.