Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
STAR Streaming Evolutive and Corrective Maintenance
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/05/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/06/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Κατάσταση
15/06/2020
16/06/2020
English (en)
Λεπτομέρειες ερωτήματος
Machine learning component
As we understand, there is a strong need to have a machine learning component in the current solution, could you please clarify the following: • Is there any tool, platform, used to train and apply the classifier? If so, which one? • What kind of training algorithms have been used to train the classifier? • Would it be possible to share the technical documentation regarding this component?
16/06/2020
The design and development of the solution is part of the project, including the choice of tool, platform or algorithm to train the classifier.